Rada školy SOŠ Stará Turá:

  za zriaďovateľa - TSK:
   - Ing. Anna Halinárová
   - Doc. Mudr. Ján Bielik, PhD.
   - JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.
   - p. Ľubomír Mertel
   
  za Radu rodičov:
   - Bc. Martina Andová
   - Mgr. Sylvia Záhorová
   - MUDr. Katarína Görögová
   
  za pedagogických zamestnancov školy:
   - Ing. Jaroslav Dzuro (predseda RŠ)
   - Ing. Pavol Kuchárek
   
  za nepedagogických zamestnancov školy:
   - p. Ján Durec
   
  za žiakov (ŽŠR):
   - p. Alessandro Závracký

Pre podrobnejšie kontakty sa najskôr prihláste !

Meno

Heslo