Výbor Združenia rodičov pri SOŠ Stará Turá:

TR.  MENO              FUNKCIA
---------------------------------------------------------------------
1.A  ZÁHOROVÁ Sylvia, Mgr.     členka vZR - pokladník   + RŠ		
1.GE HRZAVSKÁ Zuzana
1.NP PUŠKÁR Marek
2.A  Elena ŠTEFÍKOVÁ, PhDr., MPH.  členka RK                  		
2.GE Martina KUČEROVÁ, Bc.     členka vZR - podpredseda 		
2.NP Katarína GÖRÖGOVÁ, MUDr.    členka vZR         + RŠ
3.A  Oľga HEVEROVÁ, Mgr.
3.E  Anna KIČKOVÁ, Mgr.
3.GE Martina ANDOVÁ, Bc.      členka vZR - predseda   + RŠ		
3.NP Igor ŠVRČEK, Ing.       člen RK 		
4.A  Ľubica BAJJANIOVÁ, Mgr., PhD. predseda RK 		
4.E  Anna HARGAŠOVÁ						
4.GE Jozef MORAVĆÍK						
4.NP Želmíra FECKOVÁ						

Pre podrobnejšie kontakty sa najskôr prihláste !

Meno

Heslo