Výbor Združenia rodičov pri SOŠ Stará Turá:

TR.  MENO                 FUNKCIA
---------------------------------------------------------------------------
1.A  GÖRÖGOVÁ Katarína, MUDr.      členka vZR - predseda   + RŠ
1.ENP SVINKÁSKOVÁ Silvia         členka vZR
2.A  TUREKOVÁ Marcela          predseda RK
2.A  BUČENEC Ondrej           
2.EN  BELENČIAKOVÁ Silvia         členka vZR         + RŠ
2.GP  HELÍKOVÁ Zuzana, Mgr.        člen RK 
3.A  MINÁRIKOVÁ (ZÁHOROVÁ) Sylvia, Mgr. členka vZR - pokladník   + RŠ		
3.GE  HRZAVSKÁ Zuzana
3.NP  PUŠKÁR Marek
4.A  ŠTEFÍKOVÁ Elena, PhDr., MPH.    členka RK                  		
4.GE  KUČEROVÁ Martina, Bc.        členka vZR - podpredseda 		
4.NP  GÖRÖGOVÁ Katarína, MUDr.      =====

Pre podrobnejšie kontakty sa najskôr prihláste !

Meno

Heslo